PROCLAIMER

Dit is de website van Fully Mind.
Fully Mind beoogt via deze website, op een onderscheidende en luchtige manier, kennis over mindfulness en de werking van het brein aan geïnteresseerden aan te bieden. Daarnaast biedt Fully Mind onder andere trainingen aan, aan iedereen die met die kennis aan de slag wil.

INHOUD
Er is veel zorg besteed aan het verzamelen van de informatie die op deze website te vinden is. Fully Mind is verantwoordelijk voor inhoud van de teksten op de site, maar niet voor de inhoud van de externe pagina’s waarnaar verwezen wordt. De afbeeldingen zijn alle vooraf gecontroleerd op copyright, of zelf gemaakt.

Is er door Fully Mind desondanks toch iets over het hoofd gezien, heb je opmerkingen, suggesties of kom je iets tegen dat onjuist of verouderd is, dan wordt je reactie erg gewaardeerd.

PRIVACY
Zie privacy statement.
Gegevens die voor het formuleren van o.a. trainingsgroepen van belang zijn, worden zo beperkt mogelijk bewaard. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de formele administratie, worden de noodzakelijke wettelijke termijn bewaard.


COOKIES
Deze website maakt geen gebruik van advertenties en dus ook niet van bijbehorende cookies.
De host maakt gebruik van Google Analytics, die uitsluitend anonieme IP-adressen verzameld.


E-MAIL
Op mailtjes zal altijd met een tegenmail gereageerd worden. Dit gebeurt misschien niet dezelfde dag, maar wel binnen een redelijke en relevante termijn (tenzij met een automatische reply anders is aangegeven).


COPYRIGHT
Alles op deze site valt onder het auteursrecht (met uitzondering van de copyright-vrije afbeeldingen, zie DANK). De wijze waarop informatie is verwerkt, het logo, fotomateriaal en grafische voorstellingen mogen niet zonder toestemming van Fully Mind openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is uiteraard toegestaan. Wil je citeren? Prima, maar doe dit dan met bronvermelding.


DANK
Veel dank is verschuldigd aan degenen die hun beeldmateriaal via met name Unsplash en Free Images aangeboden hebben. Op moment van schrijven is het nog niet gelukt om de namen van inzenders direct te koppelen aan het betreffende werk. Wil je de namen toch vinden, gebruik dan een toepasselijk zoekwoord en de foto plopt, zo goed als zeker, samen met de naam van de aanbieder/maker op.
De prachtige filmpjes op de .b- en aanbod-pagina's zijn afkomstig van www.wavecrestfilm.com .