Het logo symboliseert de overgang van F0lly naar Fully Mind, ofwel de overgang van verdwaasd naar volledig bewustzijn. Ieder mens zit, qua bewustzijn, wel ergens tussen die twee uitersten, al zien we onszelf niet graag als verdwaasd. Door het speels en vriendelijk richten van aandacht met behulp van evidence based technieken, wordt het bewustzijn als het ware gereset en daarmee geoptimaliseerd. Dit heeft een bewezen positief effect op het geestelijk en lichamelijk welzijn. Hierdoor wordt de mentale en fysieke veerkracht vergroot, waardoor het ook een preventieve werking heeft. Resultaat: groter welbevinden, beter presteren, minder ziekteverzuim. Over de achtergrond van dit proces is hier meer te vinden. 

MISSIE

Iedereen krijgt vanaf 2025 de gelegenheid om te mogen (blijven) leren om steeds het beste uit zichzelf en het leven te halen. 

Het idee hierachter is dat 'de mens' van nature goed is, maar zich niet vanzelfsprekend zo ontwikkelt, met voorspelbare  mentale en fysieke klachten tot gevolg.

Met het onder de aandacht brengen van evidence based en evidence informed trainingen, zet Fully Mind zich niet alleen in voor het ontwikkelen van veerkracht, maar ook voor het bijdragen aan ziektepreventie, met een leefbaardere samenleving als resultaat.

VISIE

Door het voorlichten en trainen van onderwijspersoneel wordt het mogelijk om evidence based en ook evidence informed trainingen, zoals Zitten als een Kikker (4-12j), .b en MAFFER (10-27j) en MBSR en MBCL (volwassenen) toegankelijker te maken.

Door deze trainingen wordt persoonlijke ontwikkeling op een speelse manier gestimuleerd. Deze ontwikkeling heeft een effect op het vergroten van veerkracht en draagt ook bij aan ziektepreventie. Gezondere individuen kunnen indirect bijdragen aan positieve maatschappelijke ontwikkelingen. 

De trainingen hebben bewezen effect op het
- vergroten van leervermogen,
- versterken van eigenwaarde,
- vermijden van stress/burn-out,
- ontwikkelen van veerkracht, 
- beter kunnen ontspannen.

De trainingen zijn nooit een quick fix, maar eerder een way of life. Daarom zullen de trainingen door jarenlang getrainde deskundigen  worden begeleid, zodat zij ook echt zullen 
belichamen wat een training op kan leveren. 

MOTIVATIE

Dagelijks zie ik hoe zwaar het leven voor jong en oud kan zijn. Maar waar de een na een moeilijk moment levenslang getraumatiseerd blijkt, veert de ander weer op, klaar voor een volgend moeilijk moment. Hoe is zoiets mogelijk? Waarom lukt dit de een wel en de ander niet altijd of zelfs helemaal niet? Waarom is, voelt of maakt de een zichzelf slachtoffer en waarom maalt de ander er niet meer om?

Kennis van het brein is een sleutel tot inzicht. 
Ik meen dan ook dat deep learning met behulp van mindfulness een gezonde basis biedt voor de snel(ler) veranderende eisen van de 21e eeuw. Wat zou het mooi zijn, als je niet het leven leeft omdat het zo hoort of omdat het zo van je verwacht wordt, maar dat je jouw leven ook echt ten volle leeft, omdat je er oprecht blij mee bent!

Als je weet hoe je brein werkt, zal je je leven (nog) meer waarderen en zal je er (nog) meer lol uit kunnen halen. Zelfs in de voor iedereen onvermijdelijke noodsituaties. Dit inzicht is niet 1-2-3 uit de lucht komen vallen.
Mijn kennis en ervaring geef ik graag spelenderwijs aan jou door. Nou ja, ik overdrijf hier mijn rol: je leert van mij natuurlijk niets nieuws. Je krijgt hooguit een bevestiging van wat je wellicht al vermoedde, maar wat door jou of je omgeving misschien niet serieus genoeg genomen is. Intuïtie, flow, inspiratie, being in the zone: het ligt allemaal binnen bereik. 

Het belangrijkste dat je jezelf (weer) kan leren is het effect van stilte. Stilte lijkt misschien saai, maar als je er vertrouwd mee bent en er mee om leert gaan, dan is het aardig veelzeggend. Het is niet altijd een fijn proces, het kan soms zelfs erg confronterend zijn, maar in welke vorm dan ook: het leert je meer en sneller iets over jezelf dan je voor mogelijk houdt. Stilte helpt je om je beste vriend(in) te zijn: altijd, overal.

 

ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

Vanaf zomer 2018 onderzoek ik hoe stilte vanzelfsprekender binnen ieders bereik kan komen en positief ervaren kan worden. Vanaf zomer 2019 geef ik aandachttrainingen aan jongeren en volwassenen. Mijn streven is het, dat vanaf zomer 2025 effectief bewezen aandachttrainingen voor iedereen in het onderwijs mogelijk zullen zijn.

Om het proces meer vaart te laten krijgen is: 
- in zomer 2021 met medetrainers een werkgroep onderwijs opgericht bij de landelijke beroepsvereniging VMBN, 
- op RTL-Z in oktober 2021 een aantal maal een filmpje vertoond: 'Fully Mind en de blinde vlek in het onderwijs'.
- sinds Prinsjesdag 2022 voor alle onderwijsinstellingen een informatieve webpagina beschikbaar op de VMBN-site
.

Daarnaast zijn er nog allerlei krenten in de brein-pap, zoals:


- de begeleiding van workshops voor Even Stilte AUB en 1330,
- het ambassadeurschap voor 'Welbevinden op School' van het Trimbos Instituut,
- contact met Healthy Start (initiatief van EUR, EUMC, TU Delft),
- het trainen en begeleiden van co-ruminerende vriendinnen-dyades voor Happy Friends Positive Minds


- het simpelweg zelf proefpersoon zijn voor wetenschappelijk (EEG- en fMRI-) onderzoek van:
  * VU Amsterdam (2021) m.b.t. trauma (welke hersengebieden worden actief bij 'beladen' woorden?),
  *  TU Delft (2022) i.h.k.v. revalidatie (draagt focus bij aan het makkelijker leren aansturen van apparatuur door mensen met een incomplete dwarslaesie?),
  * LUMC (2022) m.b.t. cognitieve metacontrole (o.b.v. fMRI-beelden tijdens diverse vormen van meditatie en creatieve processen),


- en het volgen van o.a. diverse retraites en opleidingen, zoals
  * traumasensitieve MBSR voor trainers bij Stoel (2022),
  * 10-daagse retraite volgens Goenka (2022),
  * Aandacht Werkt bij AMT (2023) en
  * MBCL trainersopleiding bij Koster en Van den Brink (2023).

Na vijf jaar onderzoeken en roeptoeteren ga ik in augustus 2023 weer 'echt' voor de klas. Nog even geen prepensioen, maar gewoon 0,6 FTE ploeteren in het VO. Gelukkig mag ik alle verworven inzichten vrijelijk gaan gebruiken op een school, waar ik al voor corona (2020) mee in contact ben en waar ik inmiddels trainingen aan leerlingen en personeel heb mogen geven.

Wordt vervolgd!