Het logo symboliseert de overgang van F0lly naar Fully Mind, ofwel de overgang van verdwaasd naar volledig bewustzijn. Ieder mens zit, qua bewustzijn, wel ergens tussen die twee uitersten, al zien we onszelf niet graag als verdwaasd. Door het speels en vriendelijk richten van aandacht met behulp van evidence based technieken, wordt het bewustzijn als het ware gereset en daarmee geoptimaliseerd. Dit heeft een bewezen positief effect op het geestelijk en lichamelijk welzijn. Hierdoor wordt de mentale en fysieke veerkracht vergroot, waardoor het ook een preventieve werking heeft. Resultaat: groter welbevinden, beter presteren, minder ziekteverzuim. Over de achtergrond van dit proces is hier meer te vinden. 

MISSIE

Iedereen zou, onder alle omstandigheden, de beste versie van zichzelf moeten kunnen zijn. Het idee hierachter is dat 'de mens' van nature goed is, maar zich niet vanzelfsprekend zo ontwikkelt, met voorspelbare  mentale en fysieke klachten tot gevolg. Door vergroten van bewustwording zet Fully Mind zich in voor ziektepreventie, met een fijnere samenleving tot gevolg.

Allereerst behoren kennis over mentale hygiëne en de daarvoor benodigde oefenruimte en -tijd om jezelf zo optimaal mogelijk persoonlijk te ontwikkelen voor iedereen beschikbaar te zijn. 

Zelfstudie is zeker goed mogelijk, waarbij iedereen die een stapje verder is dan jijzelf bent, of dat nu een vriend, familielid of juist een onbekende is, jou kan helpen om jezelf verder te ontwikkelen. Het is naast zelfstudie sterk aan te bevelen om zo nu en dan verder te leren en ook te trainen onder leiding van deskundigen, om zodoende op een gestructureerde manier spelenderwijs, met een frisse blik, te blijven leren en te blijven ontwikkelen. Je bent er immers nooit klaar mee.

VISIE

Fully Mind is ontstaan om evidence based trainingen, zoals .b en MBSR, beter beschikbaar te maken voor jong en oud. Door deze trainingen wordt persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd, wat weer een effect heeft op ziektepreventie.  en daardoor ook op vormen van  maatschappelijke ontwikkeling. 

De trainingen hebben bewezen effect op het
- vergroten van leervermogen,
- versterken van eigenwaarde,
- vermijden van stress/burn-out,
- ontwikkelen van veerkracht, 
- beter kunnen ontspannen.

Door de nodige basiskennis aan te reiken, kunnen ook ronduit lastige situaties in het leven beleefd worden als uitdagend, of zelfs zinvol.

Daarnaast is het gewoon erg prettig en mooi om op elk gewenst moment mindfulness te kunnen beoefenen, als een vorm van levenskunst

De .b (spreek uit: dot bie)-aan-dachtstraining voor jongeren en de MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)-training voor volwassenen zijn evidence based mindfulness programma's die door jarenlang getrainde deskundigen  begeleid worden. Jarenlang, omdat de trainingen nooit een quick fix zijn, maar eerder een way of life.

MOTIVATIE

Dagelijks zie ik hoe zwaar het leven voor jong en oud kan zijn. Maar waar de een na een moeilijk moment levenslang getraumatiseerd blijkt, veert de ander weer op, klaar voor een volgend moeilijk moment. Hoe is zoiets mogelijk? Waarom lukt dit de een wel en de ander niet altijd of zelfs helemaal niet? Waarom is, voelt of maakt de een zichzelf slachtoffer en waarom maalt de ander er niet meer om?

Kennis van het brein is een sleutel tot inzicht. 
Ik meen dan ook dat deep learning met behulp van mindfulness een gezonde basis biedt voor de snel(ler) veranderende eisen van de 21e eeuw. Wat zou het mooi zijn, als je niet het leven leeft omdat het zo hoort of omdat het zo van je verwacht wordt, maar dat je jouw leven ook echt ten volle leeft, omdat je er oprecht blij mee bent!

Als je weet hoe je brein werkt, zal je je leven (nog) meer waarderen en zal je er (nog) meer lol uit kunnen halen. Zelfs in de voor iedereen onvermijdelijke noodsituaties. Dit inzicht is niet 1-2-3 uit de lucht komen vallen.
Mijn kennis en ervaring geef ik graag spelenderwijs aan jou door. Nou ja, ik overdrijf hier mijn rol: je leert van mij natuurlijk niets nieuws. Je krijgt hooguit een bevestiging van wat je al vermoedde, maar wat door jou of je omgeving misschien niet serieus genoeg genomen is. Intuïtie, flow, inspiratie, being in the zone: het ligt binnen handbereik. 

Het belangrijkste dat je jezelf (weer) kan leren is het effect van stilte. Stilte lijkt misschien saai, maar als je er vertrouwd mee bent en er mee om leert gaan, dan is het aardig veelzeggend. Het is niet altijd een fijn proces, het kan soms zelfs erg confronterend zijn, maar in welke vorm dan ook: het leert je meer en sneller iets over jezelf dan je voor mogelijk houdt. Stilte helpt je om je beste vriend(in) te zijn: altijd, overal.

Vanaf zomer 2018 onderzoek ik hoe stilte vanzelfsprekender binnen ieders bereik kan komen en positief ervaren kan worden. Vanaf zomer 2019 geef ik aandachttrainingen aan jongeren en volwassenen. Mijn streven is dat vanaf zomer 2025 aandachttrainingen voor iedereen in het onderwijs mogelijk zullen zijn.
Om het proces meer vaart te laten krijgen is in zomer 2021 een werkgroep opgericht bij de landelijke beroepsvereniging VMBN.
Op RTL-Z wordt in oktober 2021 via een filmpje een andere doelgroep bereikt, namelijk die van werkgevers-die-gezond-personeel-willen.

Daarnaast zijn er nog allerlei krenten in de brein-pap, zoals de - begeleiding van workshops voor Even Stilte AUB en 1330,
het ambassadeurschap voor 'Welbevinden op School' van het Trimbos Instituut,
- samenwerking met Healthy Start (initiatief van EUR, EUMC, TU Delft) en
- proefpersoon zijn voor wetenschappelijk (EEG) onderzoek: bij VU Amsterdam op het gebied van trauma (welke hersengebieden worden actief bij beladen woorden?), bij TU Delft op gebied van revalidatie (draagt focus bij aan het makkelijker leren aansturen van apparatuur door mensen met een incomplete dwarslaesie?).