STILTEDAG


Een stiltedag is een dag om de eigen beoefening te verdiepen, in een groep. 

Het enige wat je op een stiltedag hoeft te doen is aanwezig te zijn...
Van 10u00 - 16u00. 
En gedurende de dag kan je steeds weer opnieuw beginnen met de beoefening. 

Een stiltedag kan deel uitmaken van een MBSR-training.
In dat geval zullen de meeste begeleide meditaties bestaan uit die waarmee 6 weken is geoefend. Zowel de beginnende als meer gevorderde beoefenaar is welkom. 

Ook kan een stiltedag een apart thema hebben, zoals bijvoorbeeld vriendelijkheid, compassie of gelijkmoedigheid. Deze stiltedag is dan bedoeld voor de (licht-) gevorderde beoefenaar. 

Voor eten, drinken en wat lekkers wordt gezorgd, tenzij anders afgesproken is. En vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om naar eigen inzicht Dana te beoefenen. 


GESCHENK

Schenk jezelf de gave van aandacht.
Vang de wervelende haast
en zet haar kalm en vriendelijk naast je neer.

Zit stil en hoor hoe haar windvlagen
in je naklinken.
Blijf bij de stilte en vind rust bij je adem.

En als de wind is gaan liggen, 
vind de knoop van binnen
die in krampachtige kronkels
de kern vormt van dit alles. 

En zit en blijf zitten
en weet dat op zijn tijd
de knoop losser raakt, vrijlaat,
en er zal weer ruimte zijn.

En ruimte wordt je geschenk, 
omcirkelt alles, bedaart de vaart,
laat het licht toe. 

Rachel Holstead