MIJN LERAREN

Ben je benieuwd vanuit welke basis de trainingen gegeven worden?

Hier kan een indrukwekkende lijst met grote namen getoond worden, maar die personen konden alleen maar van invloed zijn door al dan niet direct contact met een veelvoud aan mensen met kleine namen. Deze 'mensen-met-kleine-namen' zullen de geschiedenisboeken niet halen, maar waren stuk voor stuk nodig om me, bedoeld of onbedoeld, door woord en/of daad aan het denken te zetten en te helpen ontwikkelen. 

(Meer informatie volgt.)